عامل فروش پمپ پدرولا


بازرگانی پمپ صفری عامل فروش پمپ پدرولا در تهران میباشد.

پمپ آب پدرولا بیشتر جهت مصارف خانگی استفاده می¬شود.
پمپ اب پدرولا
پمپ خانگی اب پدرولا
پمپ اب پدرولا اصل و استاندارد
پمپ¬های زمینی پدرولا: پمپ های جانبی پمپ اب پدرولا، گریز از مرکز پمپ اب پدرولا، پمپ-های طبقاتی عمودی پمپ اب پدرولا ، پمپ¬های طبقاتی افقی، پمپ اب پدرولا خود مکش، پمپ¬های سانتریفوژ استاندارد شده پمپ اب پدرولا هیدروفرس پمپ آب پدرولا
پمپ¬های شناور: پمپ¬های شناور طبقاتی پمپ پدرولا، پمپ¬های جانبی چهار اینچ شناور پمپ پدرولا ، پمپ های مونو بلوک چهار اینچ شناور پمپ پدرولا ، شناور سولار چهار اینچ پمپ پدرولا ، پمپ¬های شناور چهار اینچ پمپ پدرولا ، (پمپ آب پدرولا) پمپ¬های شناور شش اینچ، موتورهای 4 اینچ- 6 اینچ.
• پمپ¬های زمینی (پمپ آب پدرولا)
• پمپ¬های جانبی (پمپ آب پدرولا)
پمپ آب پدرولا مدل PK:
پمپ با پروانه جانبی (پمپ آب پدرولا) ، نوع سیال: آب تمیز، مورد استفاده خانگی، دبی: 90 لیتر بر دقیقه، هد: 100 متر پمپ پدرولا
کاربرد: سیستم¬های ذخیره آب، سیستم¬های فشار، پمپ های آبیاری پمپ پدرولا
پمپ پدرولا مدل PKS:
پمپ های خودمکش با پروانه جانبی، نوع مایع: آب تمیز، استفاده: خانگی، دبی: تا 50 لیتر در دقیقه و هد:70 متر پمپ پدرولا
کاربرد: سیستم های تامین آب، سیستم های فشار، پمپ های آبیاری(پمپ آب پدرولا)
پمپ پدرولا مدل PQ:
پمپ با پروانه جانبی، نوع سیال: آب تمیز، مورد استفاده خانگی، دبی: 90 لیتر بر دقیقه، هد: 100 متر پمپ پدرولا
کاربرد: سیستم¬های ذخیره آب، سیستم¬های تهویه مطبوع، سیستم¬های شستشو،سیستم¬های فشار، سیستم¬های خنک کننده، پمپ های آبیاری(پمپ آب پدرولا)
مدل PQ 3000:
پمپ// پمپ پدرولا با پروانه جانبی، نوع سیال: آب تمیز، مورد استفاده خانگی، دبی: 50 لیتر بر دقیقه، هد: 180 متر
کاربرد: سیستم¬های ذخیره آب، سیستم¬های تهویه مطبوع، سیستم¬های شستشو، سیستم¬های فشار، سیستم¬های خنک کننده، پمپ¬های آبیاری پمپ پدرولا
مدل PV: پمپ پدرولا
پمپ با پروانه جانبی، نوع سیال: آب تمیز، مورد استفاده صنعتی، دبی: 45 لیتر بر دقیقه، هد: 42 متر
کاربرد: سیستم¬های تهویه مطبوع،(پمپ آب پدرولا) سیستم¬های خنک کننده، پمپ¬های آبیاری
مدل PQA: پمپ پدرولا
پمپ با پروانه جانبی، نوع سیال: آب تمیز،(پمپ آب پدرولا) مورد استفاده صنعتی، دبی: 50 لیتر بر دقیقه، هد: 65 متر
کاربرد: سیستم¬های تهویه مطبوع، سیستم¬های خنک کننده، پمپ¬های آبیاری
• پمپ¬های سانتریفیوژ(پمپ آب پدرولا)
مدل CP 0.25-2.2 kW پمپ پدرولا
مناسب برای استفاده با آب تمیز و مایعاتی که از نظر شیمیایی به مواد مورد استفاده در ساخت پمپ آسیب نمی رسانند. قابل اعتماد بودن و استفاده آسان موجب شده است این پمپ ها به طور گسترده در برنامه های مسکونی و شهری مانند و آبیاری باغ ها مورد استفاده قرار گیرند. پمپ باید در محیط محصور نصب شود (پمپ آب پدرولا) یا حداقل از آب و هوای نامطبوع محافظت شود.
نوع مایع: آب تمیز، استفاده: خانگی، شهری (پمپ آب پدرولا) ؛ نرخ جریان تا 160 لیتر در دقیقه و هد تا 56 متر. مکش مانومتریک: تا 7 متر؛ حداکثر فشار کاری: 6 بار برای CP 100-130-132-150-158 و 10 بار برای CP 170-190-200. دمای مایع از 10- تا 90 درجه سانتیگراد و دمای محیط تا 40 درجه سانتیگراد. پمپ پدرولا
کاربرد: سیستم های تامین آب، سیستم های تهویه مطبوع، سیستم های فشار(پمپ آب پدرولا)، سیستم های خنک کننده، پمپ های آبیاری، انتقال مایعات پمپ پدرولا
مدل AL-RED
این نوع پمپ های سانتریفیوژ مناسب برای استفاده در بخش های خانگی، کشاورزی و صنعتی است. تمام اجزاء در تماس با مایع پمپ از فولاد ضد زنگ AISI 304 ساخته شده است، بنابراین بهداشت کامل و حداکثر مقاومت در برابر خوردگی تضمین میشود. پمپ پدرولا
مناسب برای استفاده با آب تمیز و مایعاتی که از نظر شیمیایی به مواد مورد استفاده در ساخت پمپ آسیب نمی رسانند. پمپ باید در محیط محصور نصب شود یا حداقل از آب و هوای نامطبوع محافظت شود.(پمپ آب پدرولا)
نوع مایع: آب تمیز، استفاده: خانگی، صنعتی و کشاورزی ؛ نرخ جریان تا 160 لیتر در دقیقه و هد تا 23 متر. مکش مانومتریک: تا 7 متر؛ حداکثر فشار کاری: 4 بار؛ دمای مایع از 10- تا 90 درجه سانتیگراد و دمای محیط 10- تا 40 درجه سانتیگراد (پمپ آب پدرولا)
کاربرد: سیستم های تهویه مطبوع، سیستم های شستشو، سیستم های خنک کننده، تاسیسات تصفیه آب، پمپ های آبیاری
مدل CP-ST (پمپ پدرولا
این نوع پمپ های سانتریفیوژ برای استفاده در بخش های خانگی، کشاورزی و صنعتی (پمپ آب پدرولا) توصیه می¬شود. تمام اجزاء در تماس با مایع پمپ از فولاد ضد زنگ AISI 316L یا AISI 304 ساخته شده است، بنابراین بهداشت کامل و حداکثر مقاومت در برابر خوردگی تضمین میشود.
مناسب برای استفاده با آب تمیز و مایعاتی که از نظر شیمیایی به مواد مورد استفاده در ساخت پمپ آسیب نمی رسانند
پمپ باید در محیط محصور نصب شود یا حداقل از آب و هوای نامطبوع محافظت شود.
نوع مایع: آب تمیز، استفاده: خانگی، شهری ؛ نرخ جریان تا 160 لیتر در دقیقه و هد تا 45 متر. مکش مانومتریک: تا 7 متر؛ حداکثر فشار کاری: 6 بار برای CP 100-130-132-150-158 ST4و CP 100-130-132-150-158 ST6 ؛ 8 بار برای CP 170-170M ST4 ، CP 170-170M ST6، CP 170-170M ST6، CP 170-170M ST6
دمای مایع از 10- تا 90 درجه سانتیگراد و دمای محیط تا 40 درجه سانتیگراد(پمپ آب پدرولا)
کاربرد: سیستم های تامین آب، سیستم های تهویه مطبوع، سیستم های فشار، سیستم های خنک کننده، پمپ های آبیاری، انتقال مایعات پمپ پدرولا
مدل HF Medie portate
مناسب برای استفاده در برنامه¬های خانگی و کشاورزی. کارایی بالا و توانایی کار به صورت پیوسته ، ایده آل برای استفاده در فعالیت هایی مانند آبیاری قطره ای و غرقابی(پمپ آب پدرولا) ، کشیدن آب از دریاچه ها، رودخانه ها و چاه ها و یا برای هر تعداد از برنامه های کاربردی صنعتی مختلف که در آن ویژگی نرخ جریان بالا یا متوسط با هد پایین مورد نیاز است. پمپ باید در محیط محصور نصب شود یا حداقل از آب و هوای نامطبوع محافظت شود

نوع مایع: آب تمیز، مورد استفاده در: کشاورزی، شهری (پمپ آب پدرولا)؛ نرخ جریان تا 600 لیتر در دقیقه و هد تا 39 متر. مکش مانومتریک (پمپ آب پدرولا): تا 7 متر؛ حداکثر فشار کاری: 6 بار برای HF 5-50-51 و 10 بار برای HF 5M-70. دمای مایع از 10- تا 90 درجه سانتیگراد و دمای محیط تا 40 درجه سانتیگراد
کاربرد: سیستم های تامین آب، سیستم های خنک کننده، پمپ های آبیاری، انتقال مایعات (پمپ آب پدرولا)
مدل NGA (
مناسب برای مایعاتی که از لحاظ شیمیایی نسبت به مواد مورد استفاده در ساخت پمپ خورندگی ندارند. طراحی پروانه باز در این مدل اجازه می دهد تا مایعات حاوی مقادیر بالاتری از ناخالصی ها بدون خطر گرفتگی پروانه پمپ شوند. به دلیل ویژگی¬های مذکور، پمپ های سری NGA به طور خاص در صنعت و برای انتقال آب از کانال ها، رودخانه ها، آب انبارها، مخازن و غیره استفاده می شود.(پمپ آب پدرولا)
پمپ باید در محیط محصور نصب شود یا حداقل از آب و هوای نامطبوع محافظت شود.(پمپ آب پدرولا)
نوع مایع: آب تمیز؛ مورد استفاده در: کشاورزی، خانگی، صنعتی ؛ نرخ جریان تا 350 لیتر در دقیقه و هد تا 20 متر. مکش مانومتریک: تا 7 متر؛ حداکثر فشار کاری: 6 بار ؛ دمای مایع از 10- تا 90 درجه سانتیگراد و دمای محیط 10- تا 40 درجه سانتیگراد؛ عبور مواد جامد معلق تا 10 میلیمتر
کاربرد: سیستم های تامین آب، سیستم های شستشو
مدل NGA-PRO
طراحی پروانه باز اجازه می دهد تا مایعات حاوی نسبت بالایی از ناخالصی بدون خطر گرفتگی پروانه پمپاژ شود. تمام اجزاء در تماس با مایع پمپاژ از فولاد ضد زنگ AISI 316 ساخته شده اند به همین دلیل، پمپ های سری NGA-PRO، استفاده خاصی در صنعت شستشو برای شستن میوه ها، سبزیجات، ماهی و صدف، در مجموعه های صنعتی شستشو اشیاء فلزی و ظروف شیشه ای، و همچنین برای گردش مایعات خنک کننده دارد.(پمپ آب پدرولا)
مناسب برای استفاده با آب پاک و مایعاتی که از لحاظ شیمیایی به مواد مورد استفاده در پمپ صدمه نمیزنند. پمپ باید در محیط محصور نصب شود یا حداقل از آب و هوای نامطبوع محافظت شود
نوع مایع: آب تمیز؛ مورد استفاده در: کشاورزی،(پمپ آب پدرولا) صنعتی ؛ نرخ جریان تا 350 لیتر در دقیقه و هد تا 20 متر. مکش مانومتریک: تا 7 متر؛ حداکثر فشار کاری: 6 بار ؛ دمای مایع از 10- تا 90 درجه سانتیگراد و دمای محیط 10- تا 40 درجه سانتیگراد؛ عبور مواد جامد معلق تا 10 میلیمتر
برای اطلاعات بیشترو کامل محصول با شرکت تماس بگیرید مدیر فروش در کنار شماست و تمامی سواال های شما رو پاسخ میدهد

یکی دیگر از محصولات عرضه شده بازرگانی پمپ صفری تصفیه آب میباشد.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در بازرگانی پمپ صفری میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

پمپ پدرولا

خرید پمپ پدرولا

فروش پمپ پدرولا

لیست قیمت پمپ پدرولا

نماینده فروش پمپ پدرولا

نمایندگی پمپ پدرولا

عامل فروش پمپ پدرولا

لطفا
پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل نظر
نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.